jerk%20chicken_edited.jpg

CROESO I WELCOME TO CEGIN CARIBI

Authentic Caribbean Cuisine

Opening Times / Oriau Agor

DELIVERING IN HOLYHEAD ONLY / DANFON YN CAERGYBI YN UNIG

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Closed

Closed

Closed

Closed

5-9pm

5-9pm

Closed

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Merchcer

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ar gau

Ar gau

5-9yp

5-9yp

Ar gau

Our Roots 

Our mission is to give our customers the opportunity to celebrate life's special moments by offering authentic Caribbean home cooked food, sourcing local ingredients, bringing sunshine to North Wales even on a rainy day.

Ein Gwreiddiau

Ein cenhadaeth yw rhoi'r cyfle i'n cwsmeriaid i ddathlu digwyddiadau arbennig bywyd drwy gynnig bwyd cartref Caribïaidd, yn defnyddio cynhwysion lleol sy’n dod â heulwen i Ogledd Cymru hyd yn oed pan nad yw’r haul yn disgleirio.

OUR STORY

Growing up in Jamaica I was always passionate about cooking, I was taught to cook a meal with love and passion whilst striving to enhance my skills for perfection, and this is where my culinary journey began.


I have travelled the World and tasted some delicious food from a variety of different cultures, and since meeting my wife working on the Luxury Cruise-Ship, I fell in love with the welsh culture and language so we decided to settle down here in North Wales and begin a family
of our own. I have learnt to combine my authentic Caribbean style of cooking with my wife’s culinary cuisine, together with the spices and Welsh produce I have created a vibrant, tropical taste.


Starting with feeding family and friends, extending to catering for family gatherings, then cooking for colleagues both on the Ship and Fire Station, my passion to cook fresh, high-quality food became more than just an idea, and from there, Cegin Caribi was born.

STORI NI

Wrth dyfu i fyny yn Jamaica roeddwn bob amser yn angerddol am goginio, cefais fy nysgu i goginio pryd o fwyd gyda chariad ac angerdd wrth ymdrechu i wella fy sgiliau ar gyfer perffeithrwydd, a dyma lle dechreuodd fy nhaith goginio. 


Rwyf wedi teithio'r byd ac wedi blasu bwydydd blasus o amrywiaeth o wahanol ddiwylliannau, ac ers cwrdd â'm gwraig- yn gweithio ar y llong mordeithio moethus, syrthiais mewn cariad â'r diwylliant a'r iaith Gymraeg felly bu i ni benderfynu setlo i lawr yma yng Ngogledd Cymru a
dechrau teulu ein hunain.  Rwyf wedi dysgu sut i gyfuno fy arddull Caribïaidd gwreiddiol o goginio fy  hun gyda steil coginio fy ngwraig, ynghyd â'r sbeisys a'r cynnyrch Cymreig i greu blas trofannol, unigryw.


Wrth ddechrau gyda bwydo teulu a ffrindiau, rwyf wedi ehangu i ddarparu bwyd ar gyfer achlysuron teuluol, yna coginio i gydweithwyr ar y llong a'r Orsaf Dân, daeth fy angerdd i goginio bwyd ffres o ansawdd uchel yn fwy na syniad yn unig, ac o hynny y ganwyd Cegin Caribi.

DISHES AND THEIR ALLERGEN CONTENT